กก
Baoji Konjac Chemical Co., Ltd
No.259 Zhongshan East Road Baoji Shaanxi China

กก

        dh1.gif (48481 bytes)          
China Only Ordinary
A.albus,A.rivieri, A.bannaensis,A.coaetaneus,

A.gigantiflorus,A.henryi,A.hirtus,A.mekongensis

A.mellii,A.microappendiculatus,A.niimurai

A.sinensis,A.stipitatus,A.ximengensis

A.yuloensis

A.bankokensis,A.bulbifer,A.campanulatus

A.dunnii,A.rivieri,A.mairei

A.naus,A.oncophyllus,A.pingbianensis

A.virosus,A.yunnanensis

กก

Home

mailanim.gif (15065 bytes) Thanks, We are waiting for your e-mail.........

Address: N0.259 zhongshan east road baoji,shaanxi,china.

Tel:00869173518115    Fax:00869173518116